Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Τροπολογία ρυθμίζει τις οφειλές προς Δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις

Επέκταση της δυνατότητας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών και προς τα ΝΠΔΔ των Δήμων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο: «Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου». Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), αρκεί οι οφειλέτες να καταθέσουν αίτηση έως τη 14η Νοεμβρίου 2014. 
Το πλαίσιο των ρυθμίσεων προβλέπει μεταξύ άλλων και πλήρη απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση που υπάρξει εφάπαξ εξόφληση της οφειλής. Σύμφωνα με την συνοδευτική έκθεση «προβλέπεται εξόφληση εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή σε δόσεις με αντίστοιχη απαλλαγή σε ποσοστό που κυμαίνεται από 10% εως 80% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και των αριθμό των δόσεων. 

Παράλληλα διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων και καταλαμβάνει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών μέχρι 30.9.2014 (αντί εως 14.4.2014 και μόνο προς τους Δήμους που ισχύει σήμερα). Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30.9.2014. 
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται επίσης συναφή θέματα σχετικά με τον αριθμό τα δόσεων, τα ποσοστά απαλλαγής κλπ. Τα ανωτέρω ποσοστά απαλλαγής τελούν αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων και στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται υποχρεωτικά πλήρης απαλλαγή κατά 100% ενώ τίθενται ανώτατα στον αριθμό των δόσεων και κατώτατα όρια στο ύψος της κάθε δόσης. Η σχετική αίτηση του οφειλέτη υποβάλεται στη ΔΕΥΑ έως την 14.11.2014». 

www.airetos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου